Petycja

 

Petycja o przywrócenie Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i uchwalenie nowego statutu

 

„Młodzieżowa Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – REAKTYWACJA”

 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, jako przedstawiciele gorzowskiej młodzieży i członkowie Grupy Roboczej ds. Powołania Młodzieżowej Rady Miasta wnosimy o:

 

Zwołanie pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa oraz podjęcie przez Prezydenta Miasta inicjatywy uchwałodawczej w celu przedłożenia pod głosowanie Rady Miasta projektu uchwały wprowadzającej nowy statut Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa.

 

Uzasadnienie:

 

Młodzieżowa Rada nie działa w naszym mieście od 2013 roku. Gorzów Wielkopolski jest jedynym miastem wojewódzkim w Polsce, stolicą województwa, które nie posiada Młodzieżowej Rady Miasta. Wynika to zarówno z braku wiedzy i motywacji młodych gorzowian jak i z braku wsparcia ze strony dorosłych, w szczególności Urzędu Miasta. Pamiętamy ile wysiłku pracownicy urzędu włożyli w powołanie w mieście Gorzowskiej Rady Seniorów, ale niestety nie odnotowaliśmy takiej aktywności w przypadku Rady Młodzieżowej. Założeniem Młodzieżowej Rady jest zrzeszanie przedstawicieli wszystkich szkół średnich w mieście i realizowanie działań na rzecz osób młodych. Jako organ opiniodawczy przy Prezydencie Rada mogła by zadbać o to aby Gorzów stał się bardziej przystępny dla młodzieży (w tej chwili wielu młodych gorzowian planuje wyjeżdżać z miasta). Uczennica jednego z gorzowskich liceów Sandra Stadnik zgłosiła się do Stowarzyszenia NOVUM w roku 2016 z prośbą o pomoc przy ponownym powołaniu Rady. Próbowała tego dokonać sama 3 lata wcześniej ale niestety nie udało się. Gdy zadzwoniliśmy do Biura Rady Miasta w 2016 r. z pytaniem o to czy miasto planuje powołać młodzieżową radę usłyszeliśmy, że impuls do tego musi wyjść od młodzieży, a miasto samo nie planuje zachęcać do tego uczniów. W odpowiedzi na interpelacje jednego z radnych z 2017 r. Prezydent Miasta napisał, że „Inicjatywa (powołania Młodzieżowej Rady Miasta) spotyka się z tak małym zainteresowaniem w samym środowisku młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, że należy rozważyć sens jej powołania”. Postanowiliśmy więc, jako uczniowie gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych pokazać, że taka inicjatywa jest potrzebna. Wyrazem tej potrzeby jest niniejsza petycja. Co więcej spotykaliśmy się przez ostatnie dwa miesiące, aby stworzyć nowy statut Młodzieżowej Rady Miasta. Obecnie istniejący statut jest dokumentem z 2013 roku i po pięciu latach funkcjonowania nie odpowiada na nasze potrzeby. Dlatego chcielibyśmy zachęcić Pana Prezydenta do podjęcia przez Pana inicjatywy uchwałodawczej i złożenie projektu uchwały wraz z nowym tekstem statutu, jako uchwały prezydenckiej. Byłby to gest wsparcia ze strony Prezydenta dla gorzowskiej młodzieży. Do niniejszej petycji dołączamy projekt uchwały i tekst statutu oraz listę z podpisami poparcia dla naszej petycji.

Dokumenty do pobrania:

  1. Petycja NOVUM do Prezydenta Gorzowa MRMG
  2. Statut nowy MRMG
  3. Lista poparcia petycja MRMG
  4. Projekt uchwały o nadaniu statutu MRMG