Młodzieżowa Rada Miasta Gorzowa robi Dym!!

 

Spot, w którym wzięli udział uczniowie gorzowskich szkół średnich ma zachęcać do poparcia petycji do Prezydenta Miasta Gorzowa o przyjęcie nowego statutu Młodzieżowej Rady i jej powołanie. Akcja została połączona z obchodami setnej Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Petycję oraz więcej informacji znajdziecie na www.mrmgorzow.pl oraz na stronie i facebooku Stowarzyszenia NOVUM. Petycję można również podpisać w Klubie Kultury „Jedynka” przy ul. chrobrego 9. Projekt został dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Młodzieżowa Rada zaczyna się tworzyć

Młodzieżowa Rada nie działa w naszym mieście od 2013 roku. Jesteśmy jedynym w Polsce miastem wojewódzkim bez Rady Młodzieżowej. Wspólnie ze Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM w ramach projektu przeprowadzimy we wszystkich szkołach średnich w mieście kampanię społeczną (plakaty, ulotki, informacje medialne, spotkania konsultacyjne) na temat idei samorządności wśród młodych i zachęcającą do włączenia się w tworzenie MRMG.