O co nam chodzi?

Celem projektu jest wyposażenie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w Gorzowie Wielkopolskim w wiedzę, umiejętności i narzędzia umożliwiające powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (MRMG). Młodzieżowa Rada nie działa w mieście od 2013 roku. Jesteśmy jedynym w Polsce miastem wojewódzkim bez Rady Młodzieżowej. W ramach projektu przeprowadzimy we wszystkich szkołach średnich w mieście kampanię społeczną (plakaty, ulotki, informacje medialne, spotkania konsultacyjne) na temat idei samorządności wśród młodych i zachęcającą do włączenia się w tworzenie MRMG.

Celem kampanii będzie utworzenie grupy roboczej złożonej z co najmniej 50 uczniów szkół średnich (z 10 różnych szkół), którzy opracują założenia funkcjonowania nowej Młodzieżowej Rady, jej statut i kampanię w szkołach, mediach, oraz przygotują i złożą właściwe dokumenty do Urzędu Miejskiego. Przeprowadzimy dla tej grupy 5 spotkań warsztatowych dot. samorządności, partycypacji publicznej, tworzenia aktów prawnych, konsultacji społecznych oraz media i public relations. Następnie podzielimy 50 uczniów na 6 grup zadaniowych: 1 Grupa (5 os.) – odpowiedzialna za przygotowanie materiałów prasowych, not prasowych i kontakty z mediami (w tym występowanie w mediach), 2 grupa (10 os.) – opracowanie nowego statutu Młodzieżowej Rady Miasta, założeń jej funkcjonowania i projektu uchwały, 3 Grupa (5 os.) – tworzenie materiałów promocyjnych, plakatów, ulotek, kręcenie spotu, 4 Grupa (10 os.) – Przygotowanie dokumentów do Prezydenta Miasta o powołanie MRMG, utrzymywanie kontaktu z Radą Miejską, ewentualne przygotowanie Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej o powołanie MRMG, 5 grupa (10 os.) – kontakt ze szkołami, rekrutacja nowych osób do projektu, 6 grupa (10 os.) – opracowanie i przygotowanie do wdrożenia zasad wyborów w szkołach (szkolnych komisji wyborczych), poszukiwanie chętnych do kandydowania do przyszłej Rady. Pomożemy uczniom w kontaktach z urzędnikami, opracowaniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniu działań promocyjnych.

Wspólnie z młodzieżą z grupy roboczej opracujemy plan i przeprowadzimy kampanię zachęcającą gorzowian do poparcia naszych działań dot. powołania Rady. Kampanię tę powiążemy ze 100-leciem odzyskania Niepodległości (poprzez termin kampanii i jej hasła [„Młodzi. Niepodlegli. Samorządni”], jak również autorytet postaci historycznych, np. Marszałka Piłsudskiego) aby skojarzyć Niepodległość z samorządnością, również w odniesieniu do młodych gorzowian. Chcemy aby w ten sposób odnowiony został sens odzyskanej niepodległości kraju poprzez uświadomienie, że dzięki wydarzeniu sprzed stulecia możemy dziś sami decydować o sobie (samorządność). Młodzi ludzie będą mogli liczyć na naszych animatorów na każdym etapie.

Naszym celem jest zachęcenie młodych gorzowian do aktywności, umożliwienie im wpływania na działalność władz publicznych, wyposażenie ich w niezbędne kompetencje dot. partycypacji publicznej. Chcemy również sprawić aby idea MRMG była traktowana poważnie zarówno przez ludzi młodych jak i przez dorosłych gorzowian, stąd konieczność przeprowadzenia kampanii i szkoleń dla ludzi młodych odnośnie idei samorządności. Zaznaczamy, że samo powołanie MRMG jest zależne od chęci młodych ludzi (woluntaryzm), dlatego w projekcie za cel główny przyjęliśmy wyposażenie beneficjentów w wiedzę, umiejętności i narzędzia niezbędne do powołania tego ciała doradczego i motywowanie ich do tego.

 

Pobierz Prezentację na temat projektu. Możesz pokazać ją swoim uczniom, a dowiedzą się czym jest Młodzieżowa Rada Miasta, czym zajmują się młodzieżowi radni, dlaczego chcemy przywrócenia Rady w Gorzowie i jak oni sami mogą w tym pomóc.